Privacyverklaring

Websitestation Versie 19-10-23

Websitestation, opererend als een eenmanszaak, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring willen we je informeren over hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

1. Gegevensverzameling

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies op deze website. We maken echter gebruik van Google Analytics en Google Search Console om geanonimiseerde statistieken bij te houden over websitebezoekers en zoekmachineprestaties. Deze diensten kunnen gegevens verzamelen zoals je IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, je locatie en andere technische informatie. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen niet worden gebruikt om je persoonlijk te identificeren.

2. Doel van Gegevensverzameling

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse en website-optimalisatie. We gebruiken deze informatie om inzicht te krijgen in het gedrag van onze bezoekers en om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

3. Gegevensbewaring

Websitestation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet. In overeenstemming met de AVG bewaren we persoonsgegevens die via onze contactformulieren zijn verstrekt gedurende een periode van 1 aar voor opvolgingsdoeleinden. Na deze periode worden de gegevens permanent verwijderd.

4. Delen van Gegevens

We delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn.

5. Jouw Rechten

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens, deze te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen.

6. Beveiliging van Gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik.

7. Contactinformatie

Voor vragen over deze privacyverklaring of je persoonsgegevens, neem contact met ons op via [e-mailadres] of [postadres].

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.